Pomoc psychologiczna dla kobiet > Psychoterapia dziewcząt

Nastoletnia dziewczyna

Skierowana jest do młodych kobiet znajdujących się na etapie dojrzewania i przeżywających problemy tego okresu.


Przestrzeń, na której pracujemy, dotyczy głównie:

 • budowania własnej tożsamości seksualnej i identyfikacji płci psychologicznej; 
 • budowania prawidłowych relacji z płcią przeciwną
 • modyfikowania i usprawniania relacji z rodziną generacyjną
 • modyfikacji zaburzonego obrazu własnego postrzegania i relacji interpersonalnych
  (anoreksja, bulimia)
 • podnoszenia własnego potencjału poznawczo-intelektualnego,widzenia życiowych perspektyw
  i dokonywania życiowych wyborów m.in. w sferze zawodowej

Ta forma pomocy psychologicznej może być:

 • krótkotermionowa - proponuję około 10-20 spotkań psychoterapeutycznych, których celem będzie dotarcie do przyczyn problemu
  i wypracowanie technik radzenia sobie z nim. 
 • długoterminowa - w przypadku poważniejszych problemów. Jest pracą nastawioną na poznanie siebie i przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia terapii. 

Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej ustalany jest kontrakt terapeutyczny dotyczący czasu trwania spotkań, celu terapii i zasad obowiązujących w trakcie trwania terapii. Spotkania terapeutyczne standardowo odbywają się raz w tygodniu. 


Koszt spotkań ustalany jest indywidualnie.

Przewidziane 10-20 % zniżki dla kobiet uczących się.