Pomoc psychologiczna dla kobiet > Psychoterapia kobiet w wieku menopauzalnym i pomenopauzalnym

kobieta po pięćdziesiątceSkierowana do kobiet, które przechodzą lub przeszły menopauzę, są na etapie kończenia lub ograniczania kariery zawodowej, wchodzą w nowe role życiowe tj.  babci, teściowej.

Pracujemy nad problematyką:

  • wzmacniania i akceptacji zmieniajacej się kobiecości, ciała, ról życiowych
  • modyfikowania relacji partnerskich po opuszczeniu przez dzieci domu rodzinnego
  • rozumienia sygnałów płynących z ciała, własnych potrzeb (w tym seksualnych), własnych emocji
    i panowania nad wahaniami nastrojów
  • pogodzenia się ze stratami życiowymi w sferze zawodowej, parnerskiej, rodzicielskiej

Ta forma pomocy psychologicznej może być:

  • krótkotermionowa: proponuję około 10-20 spotkań psychoterapeutycznych, których celem będzie dotarcie do przyczyn problemu i wypracowanie technik radzenia sobie z nim. 
  • długoterminowa: w przypadku poważniejszych problemów. Jest pracą nastawioną na poznanie siebie i przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. 

Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej ustalany jest kontrakt terapeutyczny dotyczący czasu trwania spotkań, celu terapii i zasad obowiązujących w trakcie trwania terapii. Spotkania terapeutyczne standardowo odbywają się raz w tygodniu. 


Koszt spotkania 60 min. ustalany indywidualnie.