Pomoc psychologiczna dla kobiet > Psychoterapia par i małżeństw

Kryzys w małżeństwieTerapia par żyjących w związkach nieformalnych oraz terapia małżeństw, umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjścia z kryzysu.

Pracujemy nad poszczególnymi etapami relacji tak, by partnerzy nauczyli się lepszego słuchania siebie, rozumienia swoich potrzeb i ich wzajemnego realizowania.

Niekiedy, gdy nie udaje sią zbudować optymalnego rozwiąznia problemów i konflikt jest na tyle trudny, że jedynym rozwiązniem dla małżonków jest rozwód, pomagam w polubownym rozejściu się i mediuję z malżonkami w trakcie procesu rozwodowego.


Forma pracy i czas ustalana jest indywidualnie. Adekwatnie do ustalenień szacujemy koszt terapii.