Pomoc dla mężczyzn > Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie ma charakter zapoznawczy, ma pomóc w zorientowaniu się w obszarze aktualnych problemów, z którymi zgłasza się mężczyzna. Celem konsultacji psychologicznej jest nie tylko szczegółowa analiza i diagnoza problemu, ale także zaproponowanie rozwiązań
i zaprezentowania możliwości poradzenia sobie z nim.

Specyfika problemu czy też zaburzenia, determinuje dalszą formę pracy psychoterapeutycznej i pozwala orientacyjnie nakreslić długość czy częstotliwość dalszych spotkań.