Publikacje > Problematyka młodych kobiet

Depresja nastolatkiProblemy młodych kobiet, z którymi stykam się na co dzień w pracy terapeutycznej, dotyczą głównie zakłóconych relacji interpersonalnych. Na pierwsze tło zarysowuje się poczucie wykorzystania, skrzywdzenia w relacji z chłopakiem, a po zagłębieniu się w problem wysuwają się także zakłócone relacje z rodziną, konflikt jawny lub skryty z matką i mało zaangażowanym w sprawy córki ojcem. Rola mężczyzny w domu rodzinnym młodej kobiety nierzadko bywa zdominowana lub częściowo przejęta przez matkę, a ojciec jest generalnie w życiu córki permanentnie nieobecny (głównie dotyczy to emocjonalnego kontaktu z dzieckiem).

Kiedy pojawia się problem zakłóconego odżywiania u młodej kobiety - nadmierne koncentrowanie się na swoim wyglądzie, diecie, wadze i odczuwanie niezadowolenia z samej siebie, prawdopodobnie podłożem tego zachowania są niewłaściwe relacje rodzinne. Głodząca się kobieta podświadomie może kierować się współczuciem i chęcią poświęcenia siebie dla kogoś ważnego, w jej odczuciu ważniejszego od niej (często jest to ojciec, który nie cieszy się dostatecznym szacunkiem u matki). Jej stopniowe znikanie jest wyznaniem miłości wobec bliskiego i jednocześnie głęboko odczuwanym manifestem niezrozumienia i niezgody na zachowania rodzica lub rodziców. Swoim zachowaniem stopniowo zwraca na siebie uwagę, która najczęściej ma charakter krytyki i staje się pretekstem do nadużywania kontroli wobec córki. Zrozumienie problemu obejmuje najczęściej powierzchowną jego analizę. W myśleniu i działaniu rodzica działa schemat "żeby się nie zagłodzić trzeba jeść", a skoro córka nie je, to robi rodzicom na złość. Przymusowe karmienie wzmacnia uraz i pogłębia konflikt z rodzicami. Młoda kobieta nie wie kogo bardziej nienawidzi, siebie czy ich. Niezadowolenie z ciała, kompulsywne zachowania, próba przejęcia kontroli na innych płaszczyznach, oddalają kobietę od rozumienia siebie i swoich potrzeb oraz oddzielają jej problemy psychiczne od odczuć w ciele, w którym powstaje coraz więcej blokad. Przy jednoczesnym poczuciu rozrastającej się i pozornej mocy, osłabia się wartość siebie i zaniża samoocena. Pierwsze relacje z mężczyznami, których bliskości kobieta podświadomie pragnie, są często nieudane i wzmacniają poczucie oszukania czy wykorzystania. Jeśli pojawiają się mężczyźni, którzy oczekują większej bliskości, także fizycznej , otrzymują od niej rezerwę i chłód emocjonalny. Brak zadowolenia ze swego ciała i siebie samej rzutuje na sferę seksualną. Inicjacje są kompulsywne, odczuwane powierzchownie. Dla kobiety liczy się chwilowa bliskość, poczucie, że jest wyjątkowa lecz jednocześnie natychmiast bywa, że temu wewnętrznie zaprzecza i sama deprecjonuje zbliżenie, jako mało znaczące.

Kompulsywne objadanie się i prowokowanie wymiotów czy innych sposobów samooczyszczania się u młodej kobiety, to również sygnał nieprawidłowego funkcjonowania rodziny. W tym przypadku jest to jednak próba tworzenia pseudo koalicji kobiecej przeciwko mężczyźnie. Matka manipuluje emocjonalnie córką na poziomie mniej uświadamianym przez obie, wzbudzając w córce poczucie winy, własnej nieadekwatności, nieatrakcyjności itd. szczególnie w momencie gdy nawiązuje pozytywny kontakt z ojcem. Permanentny głód i ból psychiczny jakiego doświadcza kobieta, wyzwala napięcie trudne do rozładowania. Obżarstwo na chwilę go wycisza, ale do głosu dochodzą wyrzuty sumienia, które wyciszają wymioty, które z czasem przyczyniają się do ponownego pojawienia się napięcia i głodu. Koło się zamyka.

Nie należy zapominać o symbolice karmienia i pokarmu. Nie tylko ciało potrzebuje strawy, ale i dusza. Pokarmem duszy jest miłość. Dla dziecka nasycenie i spełnienie daje miłość rodzica. Kiedy matka często w sposób nieuświadomiony sobie, ogranicza kontakt córki z ojcem czy zniechęca do kontaktu lub deprecjonuje publicznie wartość ojca, siebie gloryfikując (często w znaczeniu martyrologicznym) powoduje, że dziecko potajemnie i „na zapas” chce się nasycić ojcem, a za moment pozbyć śladów obcowania z nim, gdyż wie, że pozytywny kontakt z ojcem może być przez matkę odbierany jako wyraz nielojalności czy nawet zdrady wobec niej.

W przypadku zakłóconej relacji rodzinnej młoda kobieta wchodzi w dorosłe życie z wieloma blokadami na poziomie własnej fizyczności jak i psychiki. Przepracowanie problemów i znoszenie blokad wymaga głębokiego wglądu we własne doświadczenia i dystansu wobec zdarzeń krzywdzących, które samodzielnie są trudne do uzyskania. Praca psychoterapeutyczna pozwala na tworzenie bezpiecznej przestrzeni do stopniowego rozumienia, zamykania i inernalizowania własnej historii w sobie - przy jednoczesnym ukierunkowaniu się na teraźniejszość i działanie w przyszłości zgodnie z potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami młodej kobiety.